Imię, nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Wiadomość:

A A A

Pomiary elektryczne

Firma nasza świadczy usługi w zakresie pomiarów elektrycznych odbiorczych, kontrolnych w instalacjach i urządzeniach do 1kV(NN).

Wykonuję nstępujące pomiary elektryczne odbiorcze oraz kontrolne:

 

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania - impedancja pętli zwarcia.

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania - impedancja bardzo małych pętli zwarcia (w rozdzielniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie gdzie impedancja pętli zwarcia jest na tyle mała że popularne przyrządy pomiarowe wskazują wynik w granicach błędu miernika).

Badania wyłączników RCD (róznicowo prądowych) - wszystkie typy.
Pomiar rezystancji izolacji napięcie do 5kV.
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych.
Pomiary rezystancji uziemienia metodą 4P, 3P, 2P, udarową, metodą techniczną z użyciem dodatkowych cęgów oraz metodą dwucęgową bez konieczności rozmieszczania elektrod.
Pomiary rezystywności gruntu i prądu upływu.

Badania elektronarzędzi i innych urządzeń AGD, wyposażenia warsztatu (spawarki wiertarki zamontowane na stałe itp.):

  • Urządzenia elektryczne/elektronarzędzia zgodnie z DIN VDE
  • 0701 cz1, wyd. 2000-9, cz200, cz260 wyd. 1990
  • Sprzęt i urządzenia przetwarzania zgodny z: DIN VDE 0701
  • cęść 240 (wyd. 1990) i DIN EN 60950
  • Testowanie okresowe zgodnie z normą DIN VDE 0702 (BG A2)
  • Urządzenia elektryczne do pomiarow, sterowania i użytku laboratoryjnego zgodnie z normą EN 61010
  • Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego zgodnie z normą EN 60335
  • Zwiększona funkcjonalność dzięki: Test funkcyjny z analizą mocy
  • test PE pradem 25A AC.
wykonywanie protokołu do każdego urządzenia osobno. Badania są wykonywane specjalnie do tego dedykowanym.

Pomiary natężenia oświetlenia.
Analiza jakości zasilania.